Tankar från Gunilla, Birgittas syster

Gudsbilder är människors bilder. Andra finns inte att tillgå.
Växlingen från kvinnligt till enbart manligt i Gudomsvärlden betecknas som det största skiftet i mänsklighetens historia. Detta är dock okänt för de flesta.

Birgitta ville sprida kunskap om ändringen från Modergudinna till Dödsgud, kände det som sin livsuppgift. Hon forskade, skrev böcker, föreläste, startade föreningen Tealogerna, anordnade seminarier och debatter, gjorde en utställning, gav ut CD, skrev debattartiklar och var med i radio och teveprogram. Allt, för att så många som möjligt skulle få veta bakgrunden till nutida samhälle och värderingar.

Nu kanske det blir en sista bok som Birgitta skrev främst med tanke på barn och ungdom men läsvärd för alla. Hon hade lämnat ett manus till Leif B Frid. Han tog så småningom kontakt med mig. En tid innan Birgitta gick bort läste jag upp det hon skrivit. Hon tyckte det var bra och kunde tryckas.
Gunilla André