Kvinnominne

kvinnominesymbolTill minne
Birgitta Onsell, Mariestad, avled
den 15 juli 2012 vid 86 års ålder.
Närmast sörjande är hennes familj.

Klicka på symbolen för att läsa mer.