Någonting annat har funnits …

Birgitta Onsell, redaktör, Carlssons Bokförlag. Omslag Bo Herlin. © är respektive författare.

– Tio essäer om kvinnor och gudinnor

NågontingannatPå baksidan finns följande text:
»Efter tusen år av tystnad – Gudinnebilder och glömda spår«, lydde på ett seminarium som ägde rum den 14-15 februari 1998 på Historiska museet i Stockholm. De dagarna bröts definitivt tystnaden omkring den forna kvinnliga gudomsbilden. Det är nödvändigt att vända sig om och fråga – Varifrån är vi komna? Hur ska vi ta ut en ny färdriktning?
Många har velat få ta del av föreläsningarna – här finns de nu för alla att begrunda, hämta näring och glädje ur.

Bland rubrikerna:
Någonting annat har funnits – Eva Moberg
I myternas morgon – Birgitta Onsell
Symbolernas sällsamma världar – Lena Lervik
Patriarkatet tar över – Gudinnan dör  – Märta-Lena Bergstedt
Arvet från Den svarta gudinnan – Görel Cavalli-Björkman
I systerlig förening – Ebba Witt-Brattström
Den dolda Gudinnan i Selma Lagerlöfs diktning – Birgitta Svanberg
Vad har bibeln och pornografi gemensamt? – Ebon Kram
Osynlig som stjärnorna i dagsljus – Elisabet Hermodsson