citat ur Kvinnokast

kvinnokastMänniskorollen

I Barum i Bäckaskog
vid Skånes östra kust
fann man på trettitalet
en sjutusenårig grav
Ett väl bevarat skelett ett minne av förfäders förfäder

På resan    den sista
till okända orter
till fjärran jakter på nya marker
förde den forna människan med
flintspetsar    fiskespjut   en fågelpil
och kniven
som brukades vid barkskalning

Länge trodde vise män
den funna var en man
Tills en dag någon såg
märken på mannaskelettet
märken av barnafödslar
antalet tio till tolv

Innan kvinnorollen ännu var skriven
låg inte människorollen närmast intill …