Kvinnokast

Birgitta Onsell, LTs förlag, 1979. Teckningar Roger Palmqvist.

På baksidan finns följande text:
kvinnokastKvinnokast har som underrubrik – strofer i jämställd tid. Med detta vill Birgitta Onsell markera att boken inte är någon diktsamling i vanlig mening. Många av stroferna skulle kunna kallas lärodikter. De vill förmedla kunskaper i kvinnohistoria – särskilt dras författaren till kyrkans kvinnopolitik – kyrkan som för henne förefaller ha stelnat i en föråldrad människosyn.
Kvinnokast innehåller också personliga sidor – de båda könen skilda sätt att se på varandra och att leva tillsammans med varandra.
Boken skiftar mellan vreda, förtvivlade, allvarsamma eller roande strofer och ödmjuka bilder av ’barnet som blev oss givet’ . Som avslutande del har Kvinnokast dikter om barnet – barnet som under och evighetsdel.

Du är släkt med stjärnor och nattviol
släkt med havet och vinden
Du är släkt med värmen och vårens sol
släkt med liljan och linden …

Birgitta Onsell är bosatt i Göteborg och arbetar som lärare vid lärarhögskolan i Mölndal. Hon har tidigare gett ut barnböcker och läroböcker i svenska för grundskolan. 1978 utkom Morske män och menlösa mamseller, en bok om roller och kön.