Jordens Moder i Norden

Birgitta Onsell, Carlssons Bokförlag, 1990. Omslag Anna Bengtsson.

jordens-moder– myt, magi och fruktbarhetsrit från förkristen tid.

På baksidan finns följande text:
Hur många rader har våra historieböcker egentligen ägnat åt Nordens rika gudinnevärld? Vad har författarna exempelvis skrivit om fruktbarhetsgudinnan Nerthus – »den kraft som våren skall väcka till liv«? Om sommarens givmilda, mogna gudinna Frigga och vinterns vilande gudinna Skade?
Här möter vi dem, blir medresenärer till en tid vars »evangelium« lydde – god återväxt och fred. En undanröjd epok då våra förlevande av allt att döma bad bönen: Moder vår som är i jorden … och sådd och skörd var heliga fruktbarhetsriter.
Författarinnan för också läsaren in i myternas, magins och de vördade valornas – sibyllornas – sällsamma domäner.