Citat Galna gudar och glömda gudinnor

Galna gudar och glömda gudinnor, Birgitta Onsell, LT förlag, 1985.  ISBN 91-36-02269-1.

På sidan 96 högra spalten hittar jag detta:
«Könsrollerna i himlen är som bekant förvillande lika dem på jorden. Men skämt å sido. Teologin börjar ju – när allt kommer omkring – med språket.
Och skall vi i dag okritiskt ta till oss utpräglade mansgudar från utpräglade manssamhällen 5000 år bort i tiden…«

Spalten avslutas med:
Om inte kvinnorna står ut med Bibelns kvinnosyn, så får de väl lämna kyrkan.
Christer Åsberg, sekreterare i Bibelkommissionen 1976.