Efter tusen år av tystnad

Birgitta Onsell, Carlssons  Bokförlag, tredje upplagan 2002, (1994). Omslagsbild Lena Lerviks skulptur »Moder Jord och mänskligheten«.

efter-tusen-år– gudinnebilder och glömda spår…
»kristendomens golv vilar på gudinnans tak«

På baksidan finns följande text:
I denna bok bildberättar Birgitta Onsell om gudinnor. Om Livets gudinnor – Skapargudinnor av himmel, jord och hav. Om kvinnokroppens vördade gudinnor.
Om Sanningens, Rättvisans, Hoppets och Hämndens gudinnor. Om gudinnor som ledsagarinnor till dödens dunkla resmål.

Gudinnor framgrävda ur den kvinnliga gudomens massgrav. Athena, Astarte, Isis Afrodite … och många många andra.
Författarinnan uppdagar de förföljda och hednastämplade. Hon upprättar de i historien förvanskade och låter läsaren ana svunna heligvärdar. Och hon får oss att förstå: kristendomens golv vilar på gudinnans tak.
Det är den dolda mytiska kvinnohistorien som kommer oss till mötes.