Morske män och menlösa mamseller

Birgitta Onsell, LTs Förlag, 1978. Omslag Roger Palmqvist.

morskemän– en bok om roller och kön.

På baksidan finns följande text:
»I alla tider har det skrivits och talats om de stora morske männen. Sällan har vi skymtat några mamseller eller madammer. Vår historia har många vita fläckar – där kvinnans ännu oskrivna historia hör hemma. Morske män och menlösa mamseller vill fylla ut detta tomrum, vill föra fram kvinnan från hennes tysta, osynliga liv. Den ger en historisk och sociologisk bakgrund till hur våra traditionella könsroller skapats och skapas. Vi får följa kvinnans situation i kyrkan, inom utbildningen, i litteraturen och konsten, i arbetet, i samlevnad och inom kvinnorörelsen, vi får möta henne som det andra könet, i kvinnorollen och som den goda modern.

På ett medryckande och engagerat sätt skildras kvinnan i alla dessa roller – hela tiden jämförd med mannen. Boken innehåller många slående exempel, citat och illustrationer samt några av författarens egna dikter – kvinnodikter.
Morske män och menlösa mamseller är en bok om våra roller – rolig, lättläst bok fylld av tänkvärda exempel – kanske en väckarklocka till var och en av oss.«