Citat ur Avklädd Gud …

avklädd-gudsidan 49:
»Gnostikernas Jesus kom inte till världen för att frälsa oss från synder, utan för att vara en vägvisare till den djupaste insikten om våra andliga jag. En tankens erbjudare, inte en syndens förbjudare. Lidandet kom inte till människorna genom synden utan genom okunnigheten.«

»Gnostikerna gjorde heller ingen skillnad mellan kvinnor och män. Alla hade samma rätt att tala, profetera och hålla gudstjänst.«