Avklädd Gud …

Birgitta Onsell,  Carlssons Bokförlag, 1999, illustrationer Lotta Dale.
Omslagsbild Grekisk Livsgudinna från Attika, 500-talet f. Kr.

avklädd-gud–  med det Bibelförord som Birgitta Onsell ville få med till nyöversättningen av Bibeln

På baksidan finns följande text:
»Sanningen skall göra dig fri – men först gör den dig galen …« Ord som är på väg att bli bevingade. En suck från en färgad kvinna i USA, när honen dag på 1980-talet plötsligtförstårhur hennes Gud ser ut – en vit, vred Herre i en fjärrn himmel … Det tar lång tid för en människa att ifrågasätta sin sedan tusen år inympade gudsbild.
»Avklädd Gud …« är ett bibelförord skrivet för »vanliga« människor som aldrig riktigtlyckats förstå varför den gammaltestamentlige guden är så full av död och tycks ha svårt för att acceptera kvinnor. Ett förord skrivet för »vanliga« människor som funderat på varför världen är så tudelad och kampen mellan könen aldrig tycks ta slut. Dessutom en axtra adress till de unga flickor och kvinnor som, när livet känns tungt och ensamt, söker sig till Den heliga skrift för att få tröst och styrka. Och där finner en falsk fader – en krigsgud –  som skilt sig från Moder Jord, få kvinnliga förebilder och nedsättande ord om sitt eget kön. Förordet visar  att »Någonting annat har funnits …«
Boken rymmer också ett flertal anknytande texter.

Länkar för dig som vill köpa boken:
Bokbörsen kan den finnas
Anikvariat.net kan också ha den.